Copyright en Disclaimer

Woondock ® is een geregistreerd merk - alle rechten voorbehouden. 

Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Woondock is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij hebben daarnaast geen invloed op de inhoud van websites waar wij naar toe linken of vanwaar er naar onze site gelinkt wordt. Indien er op bepaalde (review) sites over ons wordt gesproken of naar ons wordt gelinkt, is dit niet van ons afkomstig en hebben wij geen invloed op dat proces. Indien je een klacht hebt over een website waar wij naar toe linken, kun je contact met ons opnemen.

 

Merken

Woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Woondock, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Woondock is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

 

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.WOONDOCK staat er niet voor in dat gegevens via deze site verkregen, geschikt zijn voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. WOONDOCK kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, ontstaan uit het gebruik van deze site of op deze site ter beschikking gestelde informatie of verwijzingen.

Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, het kan echter voorkomen dat informatie onjuist is. Hoewel wij ons uiterste best doen alle informatie up-to-date te houden, zijn prijswijzigingen en drukfouten nadrukkelijk voorbehouden en binden deze ons niet.

 

Actievoorwaarden

Bij deelname aan acties en prijsvragen ga je akkoord met publicatie van naam en foto in reclame-uitingen van WOONDOCK. Gewonnen artikelen worden niet opgestuurd en kunnen niet worden ingeruild voor geld of alternatieven. Prijzen dienen binnen 3 maanden te worden afgehaald, daarna kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt. WOONDOCK houdt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen acties aan te passen of te beëindigen indien daar naar haar mening aanleiding toe is.

 

Voor meer informatie kun je je wenden tot onze klantenservice:

WOONDOCK
Lithograaf 11
6921 VA Duiven
email: info@woondock.nl
Mail ons via het contactformulier